top of page

Pagbili o Pag-aayos ng Bahay/Real Estate

Pinakamahusay na Mga Lugar na Magreretiro sa US 2021 - 2022 

 • Batay sa Data para sa 150 Pinakamalaking Metropolitan Areas

 • Kabilang sa Mga Nangungunang Pamantayan ang Kaligayahan ng mga Residente, Abot-kaya sa Pabahay, Mga Rate ng Buwis, at Kalidad ng Pangangalagang Pangkalusugan 

Tulong at Mga Tip sa Paunang Bayad/Pagsasara ng Gastos sa Pagbili ng Bahay 

 • Karamihan sa mga Pamahalaan ng Lungsod, County, o Estado ay May Unang Oras na Mga Programa sa Pagbili ng Bahay na Karaniwang Nagbibigay  

  • Tulong sa Down Payment/Closing Cost

  • Insight sa Proseso ng Pagbili ng Bahay

  • Mga Rekomendasyon para sa mga Opisyal ng Pautang o Ahente ng Real Estate  

 • Upang Maghanap ng Mga Programa Sa Iyong Lugar Google  

  • First Time na Programa ng Tulong sa Pagbili ng Bahay (unang idagdag ang iyong lungsod at paghahanap, pagkatapos ay county at paghahanap, pagkatapos ay estado at paghahanap) 

How to Find Mortgages Below 3% Today! 

 • Batay sa Data para sa 150 Pinakamalaking Metropolitan Areas

 • Kabilang sa Mga Nangungunang Pamantayan ang Kaligayahan ng mga Residente, Abot-kaya sa Pabahay, Mga Rate ng Buwis, at Kalidad ng Pangangalagang Pangkalusugan 

Pinakamahusay na Mga Lugar na Magreretiro sa US 2021 - 2022 

 • Batay sa Data para sa 150 Pinakamalaking Metropolitan Areas

 • Kabilang sa Mga Nangungunang Pamantayan ang Kaligayahan ng mga Residente, Abot-kaya sa Pabahay, Mga Rate ng Buwis, at Kalidad ng Pangangalagang Pangkalusugan 

Tulong at Mga Tip sa Paunang Bayad/Pagsasara ng Gastos sa Pagbili ng Bahay 

 • Karamihan sa mga Pamahalaan ng Lungsod, County, o Estado ay May Unang Oras na Mga Programa sa Pagbili ng Bahay na Karaniwang Nagbibigay  

  • Tulong sa Down Payment/Closing Cost

  • Insight sa Proseso ng Pagbili ng Bahay

  • Mga Rekomendasyon para sa mga Opisyal ng Pautang o Ahente ng Real Estate  

 • Upang Maghanap ng Mga Programa Sa Iyong Lugar Google  

  • First Time na Programa ng Tulong sa Pagbili ng Bahay (unang idagdag ang iyong lungsod at paghahanap, pagkatapos ay county at paghahanap, pagkatapos ay estado at paghahanap) 

25 Pinakamahusay na Lugar para Matirhan ng mga Batang Propesyonal

 • 25 Metro Areas para sa Young Professionals 2021-2022

 • Batay sa Weighted Average para sa 150 M ost P opulous M etro A reas sa US Batay sa J ob Market, Affordability, at Desirability Scores

Best Places to Live

Pinakamahusay na Mga Lugar na Magreretiro sa US 2021 - 2022 

 • Batay sa Data para sa 150 Pinakamalaking Metropolitan Areas

 • Kabilang sa Mga Nangungunang Pamantayan ang Kaligayahan ng mga Residente, Abot-kaya sa Pabahay, Mga Rate ng Buwis, at Kalidad ng Pangangalagang Pangkalusugan 

Best Places to Live

Libreng Pag- aayos/Pagkukumpuni ng Bahay at Paano Maghanap ng mga Kontratista o Handyman 

 • Kumuha ng up-to-date, Mga Pagtantiya sa Gastos

 • Mga Pagtantya ng Gastos Batay sa Iyong Trabaho at Lokasyon

 • Gumagamit ang Homewyse ng Unit Cost Method at Pinakabagong Data ng Gastos para sa Paggawa at Materyal

Homewise Estimates on Home Renovations

Mahusay na Mga Materyal sa Pagkukumpuni na Murang - Sahig, Bintana, Mga Pintuan, Kusina, Ilaw, Mga Appliances

 • Ang mga Kontratista/Iba ay Nag-donate ng Bago at Bahagyang Nagamit, Mga Sobrang Materyal sa Gusali

 • Muling Gamitin ang Mga Tindahan Nagbebenta ng Mga Item na Murang

 • Upang Maghanap ng Mga Lokasyon sa Google  

  • Muling Gamitin ang Mga Materyales sa Gusali na Malapit sa Akin 

bottom of page