top of page

Inspirational Motivation: Words of Wizdom at Role Models

Man Born Without Hands or Feet Had Determination and Overcame Countless Rejections to Become a Commercial Pilot and Flight Instructor

Unsung Heros (Over Past 75 Years) Paved Way for
1st African American Secretary of Defense
& Today's Historic Record of Generals/Admirals

Steve Jobs Quote.PNG
Determinaton 4.PNG

Harvard Research - Tatlong Hakbang sa Tagumpay!

 

  • Isang pamamaraang napatunayang siyentipiko na medyo mas masaya

  • kay Shawn Achor  ipinapakita ng pananaliksik na ang tagumpay ay hindi nagdudulot ng kaligayahan—ang kaligayahan ay nagdudulot ng tagumpay.  

  I-click Upang Basahin ang Buong Kwento

Persistance 2.PNG
bottom of page